Köszöntő

"Összejönni - jó kezdés.
Együtt maradni - haladás.
Együtt is dolgozni - siker."
H. Ford

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!

A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szervezésében 2016 tavaszán, immár hetedik alkalommal kerül sor a SIASTOK (Semmelweis Egyetem Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai és Sürgősségi Továbbképző Orvos Kongresszus), és ennek keretében, második alkalommal a Joint Symposium of Semmelweis and Oxford Universities megrendezésére.

A tavaszonként beköszöntő rendezvény rendre új szemléleteket, megközelítéseket, gondolatébresztő új koncepciókat hoz. 

Az aneszteziológia-intenzív terápia, sürgősségi-, katasztrófa- és katonaorvostan az orvosi szakágak között még kisded korúnak számító, dinamikusan fejlődő, egymáshoz közel eső szakterületek. Alakulásukat alapvetően a társzakmák által kialakított igényekhez és változó környezetünkhöz alkalmazkodó dinamikus megfelelés irányítja. Környezetünk pedig szignifikáns változásokon megy át napjainkban. A régebbi múltra visszatekintő (pl. sebészet, ortopédia) és fiatalabb (pl. egynapos sebészet) szakágak újításai, a modernebb diagnosztikai- és eszközparkok naprakész, folyamatosan fejlesztett tudást követelnek meg tőlünk. Környezeti- (egészségügy nehéz helyzete), politikai- (migráns-kérdés, terrorcselekmények), természeti (katasztrófa helyzetek) változások új szemlétű megközelítést indukálnak. A kongresszus idén célzottan ezekre a kihívásokra fókuszál a medikusok oktatásától, a szakorvosok továbbképzésén át, a szakmai vezetőkkel folytatott párbeszédekig. 

Külön szekció foglalkozik szakmánk jövőjének, képzésünk alakulásának, a szubspecialitásokba aprózódás vagy az omnipotencia felé haladás  kérdésével. Intenzív osztályaink és ellátórendszerünk túlterheltek, az erőforrások ésszerűbb kihasználása egyike lehet ezen probléma megoldásainak. Ennek tükrében az intenzív terápia indikációjának, hasznosságának és hasztalanságának meghatározása és érvényesítése, valamint az intenzív terápiát már nem, de tartós, fokozott szintű ellátást igénylő betegek otthon ápolásának megoldása kerül megbeszélésre, egyrészt az egyik csütörtöki kurzus, másrészt a péntek reggeli szekció keretében. 

Idén a kongresszus egyik vezértémája a társszakmáinkkal történő együttműködés, tapasztalatcsere, összedolgozás és ezen szimbiózisnak köszönhető szakmai, elméleti, manuális, technológiai fejlődés bemutatása. 

A plenáris előadásokba társzakmáink jeles képviselőit és vezetőit kértük meg, hogy aneszteziológiai és intenzív terápiás szakembereinkkel összedolgozva, mintegy kánonban mutassák be szakmájuk fejlődése által felénk támasztott új elvárásokat. A felmerülő kérdésekre és kihívásokra szakmánk neves előadói felelnek meg a legújabb fejlesztések, irányelvek bemutatásával. 

A csütörtöki továbbképző napon gyakorlatorientált műhelyek formájában szemléltetjük az infektológia, a korszerű haemostasis menedszment, labor-és ultrahang diagnosztika, a fejlődő lélegeztetési géppark, fizioterápia, pszichológia indukálta újdonságokat. Külön kiemelendő a statisztikai továbbképzés, mely egy egész napos interaktív műhely keretében segít értelmezni a szakirodalom kutatásait, közleményeit, illetve a statisztika alapszintű alkalmazási készségét tanítja meg.

A klinikum alapkutatásokkal kialakult interakcióját mutatja be az immár második alkalommal megrendezésre kerülő Oxford- és Semmelweis Egyetemek Szimpóziuma, melynek főtémája a neuromonitorozás és a szív metabolikus feltérképezését vizsgáló kutatások integrálása a gyakorlatba, valamint a szombati plenáris szekció, mely az intenzív terápiát és anesztéziát megváltoztató biológiai és farmakológiai eredményeket mutatja be. A klinikum-alapkutatás témában a kongresszus további különlegességet és meglepetést is tartogat. Tematikában erőteljesen elrugaszkodunk a mindennapoktól, amikor Farkas Bertalan professzor, az első magyar asztronauta moderálásával, az űrkutatási medicinával foglalkozó, nemzetközi aneszteziológus csapat ismerteti a pulmonalis hypertonia és egyéb betegségek jelen- és jövőbeni kezelési stratégiájához alapul szolgáló kísérleteket és eredményeket. 

Idén is kiemelten foglalkozunk a fiatalokkal. Szombaton 100 orvostanhallgató vesz részt egy szimulációs oktatással egybekötött képzésen az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék, Sürgősségi Tanszék és a Terrorelhárítási Központ (TEK) szervezésében. Szakmánknak nemcsak a társszakmák által állított, tudományosan és klinikailag ösztönző kihívásoknak, de változó környezetünkből eredő, olykor kényszerű vagy tragikus helyzeteknek is meg kell felelnie. Napjaink erőpróbái között fokozódó nyomással szerepel a migráns kérdés, terrorcselekmények, természeti katasztrófák által előidézett szituációk orvoslása is. Sajnos ezen reálisan veszélyeztető helyzetekre eddig nemigen volt lehetősége az egészségügynek felkészülni. A probléma fontosságára a kongresszust záró két szekció hívja fel a figyelmet. 

A rendezvény védnökei Prof. Szél Ágoston a Semmelweis Egyetem rektora és Dr. Velkey György a Magyar Kórházszövetség Elnöke.


A kongresszus helyszíne idén is a kellemes légkört biztosító Aquaworld Resor Budapest. Szeretettel várunk mindenkit Budapesten.Prof. Dr. Gál János
Szervező Bizottság elnöke,
Klinikaigazgató, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika,
Tanszéki csoport vezető
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport,
Semmelweis Egyetem