Általános Információk

Akkreditáció

A tanfolyam SE-SZTOK/2204.II/00171-es kódszámon akkreditált. Sikeres tesztírás esetén orvos résztvevők 48 kreditpontot szerezhetnek, és a kreditpontok az OFTEX portálon feltüntetett szakképesítéseknél szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. andrológia 2. urológia.

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6.§ (1) Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel. Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek: 41–50 pontig továbbképzés esetén: 20 pont.

A kongresszus helyszíne

Pécs, Kodály Központ
H-7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
Telefon: + 36  72 500 300
https://www.kodalykozpont.hu/

IFrame

A kongresszus elnöke

Dr. Szántó Árpád
egyetemi docens, klinikaigazgató
Pécsi Egyetem, ÁOK, Urológiai Klinika


A kongresszus főtitkára

Prof. Dr. Nyirády Péter
egyetemi tanár, igazgató
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Urológiai Klinika


A kongresszus szervezői

Dr. Szántó Árpád
Pécsi Egyetem, ÁOK, Urológiai Klinika

Prof. Dr. Nyirády Péter
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Urológiai Klinika


Tudományos információ

Prof. Dr. Nyirády Péter
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Urológiai Klinika
E-mail: nyirady.peter@med.semmelweis-univ.hu
Tel.: +36 1 459 1500

A kongresszus fő témái

  • Uroonkológia 
  • Urogynecologia 
  • Uroinfektológia és egyéb határterületek 
  • Műtéttechnika
  • Experimentalis urológia
  • Varia 


Kongresszusi információ

Szervezési, kiállítási kérdésekben
Papp Zsombor

E-mail: zspapp@convention.hu
Tel.: (+36 30) 996 7081

Regisztrációkkal, absztraktokkal kapcsolatos kérdésekben
Kortics Kinga

E-mail: bkkortics@convention.hu
Tel.: (+36 30) 639 3705

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13.;
E-mail: convention@convention.hu
www.convention.hu

Előadás megtartása, összefoglalók küldése

A szakorvosok, szakdolgozók előadás megtartására és poszter bemutatásra egyaránt jelentkezhetnek. Az előadások és a poszterek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt. A beérkező összefoglalók számának függvényében az előadások egy része poszter formájában kerülhet bemutatásra. A kongresszuson elhangzó előadások és poszterek összefoglalóit megjelentetjük.

Csak az elektronikusan elküldött előadásokat áll módunkban elfogadni, mely a www.convention.hu cím alatt érhető el. Az összefoglalókat magyar nyelven, maximum 2.500 karakter terjedelemben, a cím, a szerzők nevének és munkahelyének feltüntetésével kérjük az online absztrakt felületre feltölteni szíveskedjenek.

Tudományos összefoglalók nyomdai követelményei:
• előadó neve
• előadó elérhetőség
• előadás címe
• előadás módja
• összefoglaló: bevezetés, beteganyag és módszer, eredmények, következtetés bontásban
• szerzők nevei és munkahelyeik

Tudományos összefoglalók beadási határideje: 2024. július 01.- 23:59.

A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni. Az előadások, összefoglalók elfogadásáról 2024. július 30-ig írásbeli értesítést küldünk elektronikus postával.

Az elfogadott poszterek mérete: 1,0 m x 0,85 m (álló formátumban).

Az összefoglalókkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak munkatársunkhoz: Kortics Kinga (Convention Budapest Kft.):
E-mail: kkortics@convention.hu

Technikai lehetőségek: Minden teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.