Általános Információk

Tudományos és Szervező Bizottság elnöke és titkára

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán (elnök)
Dr. Müller Gábor (titkár)


Tudományos és Szervező Bizottság

Prof. Dr. Becker Dávid
Dr. Kardos Zsófia PhD
Dr. Kerekes György PhD
Prof. Dr. Nagy György


Szervezési információ

Szponzorációs kérdésekben:
Miklósi Ferenc
E-mail: fmiklosi@convention.hu
Telefon: (+36 30) 922 2569

Regisztrációs kérdésekben:
Major Alexa
E-mail: amajor@convention.hu
Telefon: (+36 30) 272 3329

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em.
www.convention.hu


A tanfolyam helyszíne

Radisson Blu Béke
1067 Budapest, Teréz krt. 43.
https://www.radissonhotels.com/hu-hu/szallodak/radisson-blu-budapest

IFrame

Akkreditáció

A tanfolyamot orvosok részére a Semmelweis Egyetem SE-TK/2023.I./00146 kódszámon 32 kreditpontra akkreditálta .
Szakképesítések: 1. allergológia és klinikai immunológia; 2. aneszteziol.-intenzív terápia; 3. belgyógyászat; 4. belgyógyászati angiológia; 5. endokrinológia és anyagcsere-betegségek; 6. érsebészet; 7. farmakológia; 8. fiziotherápia; 9. foglalkozás-orvostan; 10. foglalkozás-egészségügy; 11. geriátria; 12. gerontológia; 13. háziorvostan; 14. infektológia; 15. intenzív terápia; 16. kardiológia; 17. klinikai farmakológia; 18. orvosi rehabilitáció (belgyógyászat); 19. orvosi rehabilitáció (kardiológia); 20. rehabilitációs medicina; 21. reumatológia; 22. sportfiziológia; 23. sportorvostan; 24. szívsebészet.

A tanfolyamot gyógszerészek részére a Semmelweis Egyetem SE-GYTK/2023.I./00005 kódszámon 32 kreditpontra akkreditálta .
Szakképesítések: 1. biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia; 2. farmakológia, farmakoterápia; 3. farmakovigilancia; 4. gyógyszer-engedélyezés; 5. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás; 6. gyógyszerellenőrzés; 7. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül); 8. gyógyszerészi gondozás; 9. gyógyszerkészítés; 10. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; 11. gyógyszertári minőségbiztosítás; 12. gyógyszertechnológia; 13. hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia; 14. klinikai laboratóriumi gyógyszerészet; 15. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet; 16. nem klinikai és klinikai gyógyszer-kutatás, farmakológia.

A  63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel. Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek: 31–40 pontig minősített továbbképzés esetén: 16 pont.