Kiscsoportos gyakorlat-orientált kurzusok

2019. október 10., csütörtök

NEHÉZ LÉGÚT BIZTOSÍTÁSA
Helyszin: Debreceni Egyetem ÁOK Szimulációs Oktatóközpont (Szemklinika keleti épületszárny)

09.00-09.30A nehéz légút formái és preoperatív felismerésének lehetőségei
Farkas Orsolya
09.30-10.00A nem ismert / váratlan nehéz légút ellátásának lehetőségei
Hajdú Endre
10.00-10.30Az ismert / várható nehéz légút ellátásának lehetőségei
Takács Béla
10.30-11.00Kritikus állapotú beteg légútbiztosításának speciális szempontjai 
László István
11.00-11.30Szünet
11.30-13.30Gyakorlatok 4 helyszínen, forgó rendszerben
Intubáció különféle laryngoscope lapocok, videolaryngoscope +/- bougie segítségével Intubáció LMA-n keresztül fiberoscoppal („dupla intubáció” és Aintree-katéter használat) Intubáció conicotomia segítségével („finger-scalpel-bougie-tube” módszer) Fiberoscopos (éber) intubáció
13.30-13.45Szünet
13.45-14.00Tesztvizsga
14.00-14.15A tanfolyam kiértékelése, kurzus zárás


AGYHALÁL-DIAGNOSZTIKA ÉS DONORELLÁTÁS
Helyszín: Debreceni Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Oktatóterme
Elnökök: Molnár Csilla, Szentkereszty Zoltán

10.00-10.20A hazai donorhelyzet elemzése, országos és regionális aktivitás
Mihály Sándor OVSZ
10.20-10.50Az agyhalál-diagnosztika, nehézségek
Fülesdi Béla
10.50-11.10Donorom van, mit tegyek? - Szervezési és dokumentációs teendők
Gál Judit
11.10-11.30Diszkusszió, szünet
11.30-11.50Donor alkalmasság: szerv-specifikus szempontok
Szentkereszty Zoltán
11.50-12.10Donor kondicionálás
Molnár Csilla
12.10-12.30Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotranszplantban
Mihály Sándor OVSZ
12.30-12.50Beszélgetés egy donor hozzátartozóval és egy recipienssel
12.50-13.00Diszkusszió, szünet
13.00-14.30Kiscsoportos foglalkozás: esetismertetés, TCD diagnosztika megtanítása, kommunikáció a hozzátartozókkal, forgó rendszerben 
Dr. Majláth Mónika, Dr. Molnár Csilla, Fülesdi Béla, Siró Péter, Szentkereszty Zoltán
14.30Tesztírás, tanfolyam zárás2019. október 11., péntek

BRONCHOSCOPIA AZ ANESZTEZIOLÓGIÁBAN ÉS AZ INTENZÍV TERÁPIÁBAN HANDS-ON KURZUS
Helyszín: Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
Elnökök: Nagy Géza, Végh Tamás
09.00-09.20Tüdő-és bronchoscopos anatómia
Vaskó Attila
09.20-09.40

A bronchoszkóp részei, használata, tisztítása.
Bronchoszkópos intubálás nem mellkassebészeti beavatkozáshoz

Pálóczi Balázs

09.40-10.00

Bronchoalveoláris lavage. Mintavétel mikrobiológiai tenyészésztéshez.
Bronchoszkópia az intenzív terápiában.
Surfactant kezelés kivitelezése

László István

10.00-10.20

A bronchoscopia szerepe a mellkassebészeti légútbiztosításban
Végh Tamás

10.20-11.00

Diszkusszió, szünet

11.00-13.30

FANTOMGYAKORLATOK

A felső és alsó légutak anatómiája. Bronchoszkópos anatómia. A bronchoszkóp részei, használata, tisztítása. Bronchoszkópos intubálás.

Kétlumenű tubusok, tubuscserélő katéter. Bronchusblokkerek.

Bronchoalveoláris lavage. Mintavétel mikrobiológiai tenyésztéshez. Bronchoszkópia az intenzív terápiában.

A mellkasfal anatómiája. Mellkasröntgen és CT képek elemzése. Interkosztális blokád. Pleurális katéter. Mellkaspunkció. Mellkascsövezés. Ptx-Htx ellátása. Mellkasi szívó rendszerek.

Vaskó Attila, Nagy Géza, Szamos Katalin, Végh Tamás,
László István, Takács István, Enyedi Attila
2019. október 12., szombat

REANIMÁCIÓS (ALS) TOVÁBBKÉPZÉS
Helyszín: Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
09.00-09.30A keringés- és légzésleállás alapfogalmai, epidemiológiája és gyakorlat-orientált kórélettana; Az életfunkciók megítélése CPR során
Berhés Mariann
09.30-09.50A manuális mellkaskompresszió helyes technikája és a mechanikus kompressziós eszközök
László István
09.50-10.10A hatékony és biztonságos defibrilláció
Spisák Zsuzsanna
10.10-10.30Diszkusszió, szünet
10.30-11.00

Gyógyszerbeviteli út biztosítása és gyógyszerelés CPR során
Sira Gábor

11.00-11.30Légútbiztosítás és lélegeztetés CPR során
Takács Béla
11.30-12.00Az ALS aktuális (2015. évi) protokollja és kiegészítései
László István
12.00-12.30A poszt-reszuszcitációs ellátás általános elvei
Nagy Gergely
12.30-13.00Diszkusszió, szünet
13.00-14.00

FANTOMGYAKORLATOK

Különféle multifunkciós manuális és automata defibrillátorok használata

Mechanikus mellkaskompressziós eszközök használata

A légutak és a gyógyszerbeviteli út biztosításának újabb eszközei és módszerei CPR során

Spisák Zsuzsanna, Berhés Mariann, Sira Gábor, László István, Takács Béla, Nagy Gergely

14.00-14.30Tesztírás, tanfolyamzárás


ULTRAHANG AZ ANESZTÉZIÁBAN ÉS AZ ITO-N
Helyszín: Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
Elnökök: Dr. Almási Róbert, Dr. Fülesdi Béla
09.00-09.20Sürgősségi protokollok
Faluhelyi Nándor
09.20-09.40Mellkasi ultrahang az intenziv osztalyon
Almási Róbert
09.40-10.00Echocardiographia az anesztéziában és az ITO-n
Szűcs Attila
10.00-10.20Érkanülálás
Reusz Géza
10.20-10.40Blokádok a felső végtagon
Almási Róbert
10.40-11.00Diszkusszió, szünet
11.00-11.20Blokádok a törzsön
Gyetvai Róbert
11.20-11.40Blokádok az alsó végtagon
Szűcs Szilárd
11.40-12.00Transzkraniális Doppler
Fülesdi Béla
12.00-12.30Szünet
12.30-14.30Forgó jellegű hands-on kurzus moderátorokkal