Általános Információk

Akkreditáció

A továbbképző tanfolyam orvosok részére SE-TK/2016.I./00241 -es kódszámon akkreditált rendezvény. 

A továbbképzés szabadon választható, amelyen való részvételért 20 kreditpont szerezhető meg.

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. aneszteziol.-intenzív terápia | 2. belgyógyászat | 3. egészségbiztosítás | 4. endokrinológia és anyagcsere-betegségek | 5. gastroenterológia | 6. háziorvostan | 7. igazságügyi orvostan | 8. immunológia (képesítés) | 9. infektológia | 10. intenzív terápia | 11. kardiológia | 12. klinikai onkológia | 13. megelőző orvostan és népegészségtan | 14. plasztikai (égési) sebészet | 15. sebészet | 16. sürgősségi orvostan | 17. szülészet-nőgyógyászat | 18. társadalomorvostan (ált.orv.) | 19. tüdőgyógyászat | 20. urológia

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel.
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek: 11–20 pontig minősített továbbképzés esetén: 8 pont.


Fővédnök

Professor Bill Runciman
Australian Patient Safety Foundation, President


Védnökök

Velkey György, elnök (Magyar Kórházszövetség)
Sélleiné Márki Mária, főigazgató (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Éger István, elnök (Magyar Orvosi Kamara)
Novák Krisztina, főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ)


SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Baranyai Zsolt (elnök)
Jósa Valéria
Kárpáti Edit
Mezei Tünde
Molnár-Gallatz Zsolt
Szilasi Zsuzsanna


Tanácsadó testület

Ajzner Éva
Baranyai Zsolt 
Bogár Lajos
Botz Lajos
Harsányi László 
Kovács József
Lehoczky Péter
Molnár Mária Judit
Nyirády Péter
Oberfrank Ferenc
Pfliegler György
Pilling János
Somogyi Anikó
Tóth Kálmán
Weltner János 


TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

Dr. Baranyai Zsolt
klinikai főorvos
Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.
E-mail: baranyai.zsolt@med.semmelweis-univ.hu


TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Papp Zsombor
Convention Budapest Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh., 4. em.
Fax: 06 1 299 0187, mobil: 06 30 996 7081
E-mail: zspapp@convention.hu

Libardi Levente
Convention Budapest Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh., 4. em.
Telefon: 06 1 323 27 58, Fax: 06 1 299 0187
E-mail: llibardi@convention.hu
www.convention.hu


A konferencia helyszíne

Danubius Health Spa Resort Helia****
1133 Budapest. Kárpát utca 62-64.
Telefon: +36-1-889-5800
E-mail: helia.reservation@danubiushotels.com

IFrame