Köszöntő

Kedves Kollégák!

Ismét eltelt két év az utolsó kongresszusunk óta. Az elmúlt pár hónapban sok fontos esemény történt, így következő kongresszusunkat a társaságunknak szenteljük. Minden, a társaságunkat - tehát minket - érintő eseményt egy helyen szeretnénk megtartani: 

  • MPHEST kongresszusa
  • MPHEST éves rendes közgyűlése, ahol a felügyelő bizottságot újra kell választanunk
  • MPHEST Esztétikai Szekció ülése, ahol a tagok döntenek a Szekció jövőjéről

Kongresszussunk 2017. November 3-4. között Kecskeméten kerül megren-dezésre. Fontosnak tartjuk a szakmánk minden szakterületét, ill. azok szoros egységét. Fontosnak tartjuk a plasztikai sebész szakorvosokat, szakorvos - jelölteket és az őket tömörítő Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaságot. Mi magunk és az egységünk a fontos, így szóljon rólunk ez a kongresszus! 

A plasztikai sebészet területéről jelenleg nem emelünk ki egyetlen területet sem, hanem törekszünk átfogó képet adni a szakmánkról, ill. annak változásáról. Beszélnünk kell a mindannyiunk számára kellemetlen, ill. problémás, szövődményes esetekről, ill. azok korrekciójáról, valamint a másodlagos beavatkozásokról is. Terveink szerint nemcsak ismert hazai, hanem neves külföldi előadók is biztosítani fogják a tudományos színvonalat.

Rendhagyó módon nemcsak a tudományos tevékenységre szakítunk időt, hanem a szakmánkat érintő aktuális kérdések is napirendre kerülnek. Lehetőséget biztosítunk a fiatal kollégáinknak is a bemutatkozásra. 

A kongresszuson - most már hagyományos módon – egy a Társaság által felkért, köztiszteletben álló kollégánk foglal össze egy témát.

A helyszín kiválasztásánál fontosnak tartottuk, hogy nyugodt körülmények között tudjunk beszélni és egyeztetni szakmánkat és társaságunkat érintő minden kérdésről. 

Figyeljünk egymásra és képviseljük érdekeinket!

Ismereteiddel és tapasztalatoddal Te is járulj hozzá társaságunk belső tudásbázisának fejlesztéséhez, melyet már többen meg is tettek ! Kérek, minden tagtársamat és kollégámat, hogy legyen aktív résztvevő, így segítve társaságunk működését és egységét !


Mindenkit szeretettel várunk Kecskeméten!


Dr. Gyetván János
    MPHEST elnöke