Beköszöntő

Kedves Kollégák!

2017 márciusában hagyományosan megrendezzük a gyermekorvosok egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb konferenciáját, a XX. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképző Tanfolyamot. Huszonegy éve töretlen lelkesedéssel szervezzük a programot, igyekszünk minden évben megfelelni az új kihívásoknak, kiválasztani a résztvevők visszajelzései alapján a konferencia fő témáit, próbáljuk harmonizálni a kollégáktól érkező, a helyszínre vonatkozó, egymásnak sokszor ellentmondó kéréseket, a szervezők ezzel a lelkesedéssel hívják a kollégákat 2017-re is. Bíztató, hogy sokuk úgy búcsúzott tőlünk 2016 márciusában, hogy már beírta a naptárába a következő évet is. A konferencia iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődés nagy felelősség is egyben. A gyermekgyógyászat egyik nagy éves seregszemléjének fő célja az új tudományos ismeretek ötvözése a már ismertekkel, magas szakmai minőséget és igényességet szem előtt tartva.

A tavaly bevezetett újszerű formát megtartjuk 2017-ben is: egy-egy gyermekgyógyászati témát több oldalról, a társszakmák képviselővel, kerekasztal-szerűen vitatunk meg, felkészült moderátor vezetésével. Azt reméljük, hogy a szakmánk néhány fontos kérdéskörét az interdiszciplinaritás jegyében, gyakorlati kérdésekre koncentrálva, részletesen tudjuk bemutatni.  Továbbra is helyet kapnak a differenciál diagnosztikai szempontból fontos esetbemutatások. Itt kéréssel fordulunk a résztvevő kollégákhoz. Ha valakinek széles érdeklődésre számot tartó, érdekes, ritka, vagy tanulságos esete van (s biztosan akad ilyen bőven), akkor annak bemutatására szívesen helyet biztosítunk a konferencián. Ehhez természetesen a tudományos szervezőkkel történő előzetes egyeztetés szükséges.

2017-ben is gazdag, akkreditált program várja a csecsemő-gyermekgyógyászokat, a háziorvosokat, az iskola-egészségtannal és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakembereket és külön szeretettel invitáljuk az orvosi munkában nélkülözhetetlen védőnőket, szakápolókat és a gyermekorvoslás iránt érdekelődő orvostanhallgatókat is.


Találkozzunk 2017. márciusában az Aquaworld Resort Budapest szállodában a konferencia helyszínén!


Prof. Dr. Tulassay Tivadar
akadémikus, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem,
ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Prof. Dr. Szabó András
egyetemi tanár, az MTA doktora
Semmelweis Egyetem,
ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika